Llei del Tribunal de Comptes

Any 12, número 24. 17/05/2000 (BOPA)

Decret legislatiu del 27-9-2017 de publicació del text refós de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d'abril del 2000

Any 2017, número 63. 04/10/2017 (BOPA)

Disposició derogatòria de la Llei 18/2017, del 20 d'octubre, qualificada de transferències als comuns