Els òrgans del Tribunal de Comptes són el Ple i el president. El Ple està format actualment per dos membres i el propi president.

President:

Sr. Francesc d’Assís Pons Tomàs
fpons@tribunaldecomptes.ad

Membres:

Sra. Núria López Sellés
nlopez@tribunaldecomptes.ad

Sr. Carles Sansa Torm
csansa@tribunaldecomptes.ad